Český národní průkaz průvodce cestovního ruchu

02.05.2024

Český národní průkaz průvodce

  • Zákonem č. 117/2020 Sb., došlo ke změně zákona  č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, byla přijata právní regulace průvodcovské činnosti. 

  • Průkaz vydává Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

Existuje několik důvodů, proč je důležité mít Český národní průkaz průvodce:

  1. Zákonná povinnost: Průvodci v České republice musí mít platný národní průkaz průvodce, aby mohli legálně vykonávat činnost průvodce. 

  2. Zajištění kvality: Český národní průkaz II. stupně s prokázanou kvalifikací garantuje určitou úroveň kvalifikace a zkušeností průvodce. 

  3. Zvýšení důvěry zákazníků: Turisté mají větší důvěru v průvodce s platným národním průkazem průvodce, což může vést k většímu zájmu o průvodcovské služby. Průkaz průvodce zaručuje, že průvodce má dostatečné znalosti a zkušenosti k tomu, aby poskytl kvalitní průvodcovské služby.

  4. Zvýšení prestiže oboru: Mít platný průkaz průvodce ukazuje, že průvodce je součástí uznávaného a respektovaného oboru a má kvalifikaci a zkušenosti potřebné k poskytování průvodcovských služeb.

Vzhledem k těmto důvodům je český národní průkaz průvodce velmi důležitým dokladem pro průvodce, kteří chtějí pracovat v oblasti cestovního ruchu v České republice.

Průvodce/průvodkyně má povinnost ho mít na viditelném místě po celou dobu výkonu činnosti průvodce.