OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. 
 sídlem Španělská 770/2. Praha 2
identifikační číslo: 62586319, DIČ CZ62586319
zapsané v obchodním rejstříku vedeném OR: C 33921 vedená u rejstříkového soudu v Praze, sídlo: Praha 2, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2

pro prodej kurzů a seminářů  prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kurzpruvodce.cz 

Chcete se rychle zakousnout do studia? Nebo naopak si vychutnávat pomalejší učení?

Sami si určete tempo studia, které Vám vyhovuje!

 • V rozvrhu hodin si vyberete lekce podle toho, jaké máte časové možnosti 
 • Vyberte si termíny lekcí, které hodí. (názvy lekcí máte v rozvrhu hodin, který jste dostal/a).
 • Nehodí se Vám termín? V pohodě. Nové termíny jsou vypisovány průběžně, na vyčerpání kreditů máte celý rok :-)
 • Vypsáno je poměrně hodně termínů, protože preferujeme MALÉ skupinky studentů, které umožňují individuální přístup a velmi intenzivní výuku.

Výuka probíhá hybridní formou - u každé lekce si vyznačíte, zda se účastníte prezenčně (učebna Španělská 770/2, Pha 2 (jen pár kroků od Národního muzea - Václavské náměstí) NEBO on line v pohodlí domova přes platformu ZOOM.

 • Link na akci vždy posíláme večer před akcí. Formu výuky můžete v průběhu kurzu měnit, jak Vám vyhovuje.
 • Praktické vycházky po Praze jsou vždy prezenční formou.

Platební podmínky, vrácení zaplaceného kurzovného

 • Kurzy, semináře, vycházky je možné uhradit prostřednictvím některé z uvedených platebních metod, bankovním převodem nebo případně v hotovosti. Platbu je třeba provést před zahájením kurzu.
 • V případě, že se klient lekce nebo kurzu neúčastní, kurzovné se nevrací. Platnost kreditů na lekce je jeden rok, ve kterém je možné kredity čerpat. V případě dlouhodobé vážné nemoci se každý případ posuzujeme individuálně.

Dotazy, podněty, reklamace

 • Své dotazy, stížnosti, podněty zasílejte na jolana@tyrkys.cz. Vždy se pokusíme najít řešení, které Vám bude vyhovovat.

GDPR, ochrana osobních údajů

 • Veškeré poskytnuté osobní údaje budou shromažďovaný a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Klient v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, svoji rezervaci, zaplacením a účastí na lekci akceptuje zpracování všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence klientů.
 • Klienti vyjadřují souhlas, že skupinové fotografie pořízené v průběhu akce mohou být využity k propagačním účelům - web, sociální sítě. Na případné fotografování budou klienti vždy upozorněni a mají právo se společného fotografování neúčastnit.

Pořizování obrazových a zvukových záznamů z přednášek

 • Prezentace a přednášky jsou autorskými díly lektorů, vztahují se na ně autorská práva. Pořizovat zvukové a obrazové záznamy je zakázáno. U každého semináře/vycházky je uvedeno, zda je prezentace z přednášky součástí ceny nebo není.
 • Všechny podpůrné a studijní materiály můžete využívat pouze pro svou osobní potřebu při přípravě ke zkoušce. 
 • Předávání těchto materiálů dalším osobám, které nejsou účastníky kurzů, případné pořizování zvukových a obrazových záznamů je výslovně zakázáno a může vést k vyloučení účastníka z kurzu bez nároku na náhradu. 

Dodací podmínky:

 • Produkt je dodán osobně (prezenční formou) nebo elektronicky (prostřednictvím platformy ZOOM) dle volby klienta

Odpovědná osoba

 • PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová - TEL/WhatsApp - 602 204 123, email jolana@tyrkys.cz
 • Škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. , Španělská 770/2, Pha 2, IČ 62586319, DIČ CZ62586319

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.