Často se mě ptáte...

V České republice je činnost průvodce/kyně upravena zákonem číslo 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, podle kterého je průvodce povinnen mít při výkonu činnosti Český národní průkaz průvodce cestovního ruchu