Jak se stát průvodcem - průvodkyní

26.03.2023

V České republice je činnost průvodce/kyně upravena zákonem číslo 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, podle kterého je průvodce povinnen mít při výkonu činnosti Český národní průkaz průvodce cestovního ruchu 

Často mi říkáte ... "a proč mám mít ten průkaz, když to cestovní kancelář po mě nechce?" 

  • Není povinností cestovní kanceláře/agentury kontrolovat, zda má průvodce všechny doklady v pořádku. Případnou pokutu za nelegální provázení neplatí cestovka, ale průvodce. Proto je v zájmu každého jednoho mít své oprávnění v pořádku. 

Často mi říkáte ... "ale v Živnostenském zákoně je průvodcovství činnost ohlašovací volná, proč mám mít nějaký průkaz?"

  • Protože činnost průvodce upravuje jiný zákon a to zákon číslo 159/1999 Sb. Z toho plyne, že tento zákon se vztahuje jak na průvodce - živnostníky, ale také na zaměstnance. 
  • Průkaz musí mít každý jeden člověk, který provází klienty v terénu, nepostačuje, že ho má například cestovní kancelář nebo cestovní agentura. 

Jak postupovat, když se chci stát průvodce - průvodkyně 

  1. Navštívit kurzy pro průvodce (pokud jste nestudovali speciální školu s oborem průvodcovství) a složit zkoušky profesní kvalifikace pro průvodce. 
  2. Po úspěšně složené zkoušce Průvodce cestovního ruchu máte nárok na vydání Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu 
  3. Chcete provázet i po Praze? Tak Vás ještě čeká specializovaná zkouška Průvodce Prahou
  4. A co dál? No přece, hurá na to! 

Licence průvodce přináší mnoho výhod. Zde je několik z nich:

  1. Legitimita: Licence průvodce je důkazem vaší kvalifikace a odbornosti v oblasti, kterou průvodcujete. To vám dává větší legitimitu v očích klientů a důvěru v to, že jste schopni poskytnout kvalitní a spolehlivé služby.

  2. Rozšíření znalostí a osobní rozvoj: Proces získání licence průvodce zahrnuje vzdělávání a odbornou přípravu, což vám umožňuje rozšířit své znalosti v oblasti historie, umění, kultury nebo jiného tématu, kterým se věnujete.

  3. Zvýšení kvality služeb a větší spokojenost klientů: Licence průvodce znamená, že musíte splňovat určité standardy a pravidla, což zvyšuje kvalitu vašich služeb. To vám umožňuje poskytovat lepší služby a udržovat své klienty spokojené.