Uplatnění průvodce - kde můžete provázet turisty 

08.03.2023

Průvodci mohou pracovat v mnoha různých oblastech, závisí to na jejich zájmech, zkušenostech a odborných znalostech. Níže jsou uvedeny příklady, kde všude mohou průvodci vykonávat svou činnost. 

 1. Turistický průvodce:  Průvodci mohou  provázet návštěvníky po památkách, muzeích, galeriích, městech, hradech, zámcích a dalších turistických atrakcích. 

  Průvodce např. po městě (v exteriéru, někdy také říkáme "tzv. přede dveřmi" se prokazuje Českým národním průkazem průvodce, který vydává Ministerstvo pro místní rozvoj. 
  K získání prestižního průkazu II. stupně je nutné prokázat kvalifikaci, kterou prokážete složením zkoušky Průvodce cestovního ruchu - PK 65 021 N 

  Průvodce v interiéru (jak říkáme "za dveřmi") si vybírá  majitel nebo správce objektu, který také určuje podmínky a pravidla návštěvnického provozu. 

 2. Průvodce po přírodě: Průvodci mohou pracovat jako průvodci po přírodě a vést návštěvníky při turistice, trekkingu, kempování a dalších aktivitách v přírodě.

 3. Vzdělávací průvodce: Průvodci se mohou specializovat jako například "vzdělávací průvodci" a předávat své znalosti studentům, například při exkurzích do muzeí, historických památek a dalších míst. I v tomto případě je třeba dodržet platnou legislativu. 

 4. Průvodce na vodě: Průvodci mohou pracovat jako průvodci na vodě a vést návštěvníky při vodních aktivitách, jako je například rafting, kajakářské výpravy nebo plavby lodí. Zde je třeba zejména dbát na bezpečnost a případnou další legislativní úpravu vztahující se k vodním sportům. 

 5. Průvodce při sportovních událostech: Průvodci mohou pracovat jako průvodci při sportovních událostech a poskytovat informace o stadionech, sportovních klubech, historii sportu a dalších souvisejících tématech.

Toto jsou jen některé příklady, kde mohou průvodci pracovat. Existuje mnoho dalších oblastí, kde se mohou průvodci uplatnit.